מי שאינו עולה לארץ ישראל משתכח ונשכח
מגילויי לשון ספרותית חיה
דלמצקי-פישלר, ברכה
2003
העברית שפה חיה (כרך ג)
הקיבוץ המאוחד
מאמר
×
×
×