מי שאינו עולה לארץ ישראל משתכח ונשכח

מגילויי לשון ספרותית חיה
2003
העברית שפה חיה (כרך ג)
הקיבוץ המאוחד
מאמר
×
×
×