מקומה של ירושלים ביצירת עגנון

1977-09-09
מעריב
מעריב
מאמר
×
×
×