מקורות מסורתיים ותפקידם בשני סיפורי חתימה: הדום והכסא וכיסוי הדם

1982
שמואל יוסף עגנון: מבחר מאמרים על יצירתו
עם עובד
פרק בספר
×
×
×