משושן לירושלים, מא”י ברוור לש”י עגנון: איגרות ממסעות במזרח

צרור מכתבים עלומים שכתב הגיאוגרף אברהם יעקב ברוור לש”י עגנון ממסעותיו במזרח באמצע שנות השלושים נתגלה בארכיון עגנון בירושלים. המכתבים עשויים לזרות אור חדש על סיפורו האניגמטי של עגנון, “עידו ועינם”. הקדים, העיר והביא לדפוס נדב אלרואי
2012-09-10
הארץ
הארץ
מאמר
×
×
×