ספק ספקו של ריח

מושא ההתפעלות של עגנון אינו זכרי הריח והטעם, שעליהם נבנה המבנה האדיר של הזיכרון, אלא הלשון העברית, שהלמדן מגלגל בה בהקיץ ובחלום. על זיקתו של עגנון ל”בעקבות הזמן האבוד”
2012-10-19
הארץ
הארץ
מאמר
×
×
×