עדיין פועם הלב העגנוני
במאמרו “נגד עגנון” קיבל עליו יחיל צבן את תפקיד הבריון הרוחני המשליך אבן אל חלונות הבתים שמאחוריהם נצבר והולך מה שהוא מכנה “הון תרבותי”
מירון, דן
2017-05-30
הארץ
הארץ
מאמר
×
×
×