על הסגנון המקראי ב”בדמי ימיה”

1980
בלשנות עברית (16)
מאמר
×
×
×