על קנאות וקניינים

פרק הפתיחה לספר “מאוהב לאויב, עגנון מהרהר על ביאליק”
2017
zivashamir.com
פרק בספר
×
×
×