עשרת השבטים, בני משה ובני רכב מאז ועד היום: בין אוטופיה לדיסטופיה ביצירת עגנון

ביצירת עגנון העולם האוטופי או הבועה האוטופית מתרחבים לאין סוף או מתכווצים בז’אנרים השונים. יש לכך ביטוי הן בממד הפרסונלי, הממד הצר של המטא-ביוגרפיה האישיותית הפואטית והן בממד הלאומי או האוניברסלי. ובמשולב עימו גם הממד המאיים, ממד החורבן, הוא הממד הדיסטופי.
2012
ע"ג 2
אוניברסיטת בר-אילן
מאמר
×
×
×