קשרי קשרים וקשריו

ממקורותיה של שירה
1971
מולד 19-20 (מאי 1971)
מאמר
×
×
×