רצה זקננו לרצותו ברצי כסף ולא נתרצה

יחסו הדו־ערכי של עגנון לחידודי לשון
2011
מחקרים בלשון העברית ובספרותה
מאמר
×
×
×