שינויים בלשונו של עגנון בנוסחי “תמול שלשום”

1967
החינוך ג-ד
מאמר
×
×
×