שלילת הבינוני: ארכאיזם בלשונם של עגנון והזז

2001
מחקרי ירושלים בספרות
מאמר
×
×
×