תערוכת ש”י עגנון

קטלוג התערוכה לכבוד עגנון
1967
בית הספרים הלאומי
ספר
×
×
×