כל כתבי ש"י עגנון | ספר סופר וסיפור

אנתולוגיה שיצר עגנון בשנת 1937 כשי לשלמה זלמן שוקן לקראת יום הולדתו השישים.

סיפורים על תורה, נביאים וכתובים, על ספרים חיצוניים ותרגום; על כתיבת ספר תורה, קריאת ספר תורה, לשון הקודש, אותיות, טעמים ועוד; על משנה, תלמוד, מדרש, זוהר וקבלה; על ראשונים ואחרונים; סיפורים על הסידור, על התפילה ועל המחזור; על ספרי מוסר, שירה, ספרי היסטוריה, מגילות יוחסין, גימטריות ועוד; על ספריהם של צדיקים ועוד.
כשאתה קורא בספר, אתה רואה כיצד ליווה הסיפור את הספר והסופר, לפני חיבורו, תוך כדי חיבורו ולאחר חיבורו. עכשיו כשהספר הזה בידיך, נמצא שחלק גדול של התורה שבעל־פה בידיך, ואתה יכול ליהנות כפי שנהנו קודמינו בשעה שכתבו את דבריהם.

הוצאת שוקן תאריך פרסום: 1937, 1978, 2000

אודות הספר

תוכן

  • ספר סופר וסיפור
×
×
×