כל כתבי ש"י עגנון | אתם ראיתם

אנתולוגיה על מעמד הר-סיני ומתן תורה

בספר ארבעה חלקים העוסקים בארבעה נושאים: מתן תורה, עשרת הדיברות, לוחות הברית והתורה.

האנתולוגיה מתבססת על מגוון מקורות, אותם ליקט עגנון מתוך מאות ספרים. הוא שמר על לשונם וסגנונם המקוריים של המקורות ותרגם לעברית מקורות שנכתבו במקור בארמית.

“לא מתוך עינים רמות ולא מתוך רוח גבוהה קרבתי אל המלאכה לעשות ספר על מעמד הר סיני ומתן תורה, אלא לפי שדיברה בהם התורה בקצרה, וחיבור מיוחד על סדר המעשים לא מצאתי, לכך שמתי לבי לתור ולחקור מה משמיעים אותנו הכתובים ומה גילו בהם חכמים לעניין מוקדם ומאוחר.
… דברי אלהים חיים יש בהם תעלומות הרבה והמון נסתרות אין קץ. יש מקראות שאינם מתיישבים לפי פשוטם וצריכים לדרשם, וכן לדרוש רמזיהם, וכן להעמיק בסודותיהם. דברי התורה נגלים ונכסים, כמה שהופכים בהם ומהפכים בהם עדיין אין מגיעים למקצת סודותיה.”
(ש”י עגנון, מתוך הפתיחה לספר).

הוצאת שוקן תאריך פרסום: 2003

תרגומים

תוכן

  • אתם ראיתם
×
×
×