מתן חרמוני | מסע ספרותי במנוחה נכונה

יום ג'
י"ג בתמוז תשע"ט
16.7.2019
19:00

הכניסה חופשית!

עם

מתן חרמוני

בית עגנון
×
×
×