Daniella Solomon@
Daniella Solomon@

נורית גרץ | איזו נוסחה, איזה צירוף מסנוור ביצירת עוז

יום ג'
כ"ז בתמוז תשע"ט
30.7.2019
19:00

הכניסה חופשית!

עם

נורית גרץ

להרשמה
  • נא להזין מספר בין 1 לבין 5.
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
Daniella Solomon@
Daniella Solomon@
×
×
×