בלהה בן אליהו | על ב”בדמי ימיה” מאת ש”י עגנון ועל “מיכאל שלי” של עמוס עוז

יום ג'
ט"ו בסיון תשע"ט
18.6.2019
19:00

20 ש”ח

עם

בלהה בן-אליהו

בית עגנון
×
×
×