שיבוצים מקראיים בסיפור בדמי ימיה לש”י עגנון

עטרה סנובל, אבי שמידמן – שיבוצים מקראיים בסיפור בדמי ימיה לש”י עגנון – ימי העיון בתנ”ך – מכללת הרצוג
2017-07-23
ימי עיון בתנ"ך תשע"ז
מכללת הרצוג
הרצאה
×
×
×