כל כתבי ש"י עגנון | קורות בתינו

סיפורים על משפחה יהודית בגליציה ועל תולדות משפחתו של עגנון

בשני הסיפורים הגדולים הכלולים בספר, נוסף על שניים קצרים יותר, מספר עגנון את תולדות משפחתו במשך מאות שנים, ואמת היסטורית ודמיון של משורר משמשים בהם בערבוביה.
רוב הדמויות בספר הן דמויות אידאליות המדגימות בתכונותיהן ובמעשיהן את כוחות הרוח והנפש שבזכותם, כך סבר עגנון, היה יכול עם ישראל להחזיק מעמד ולהוסיף ולהתקיים, על אף האיבה והרדיפות שהיו מנת חלקו בכל הדורות.

הוצאת שוקן תאריך פרסום: 1979, 2001

אודות הספר

×
×
×