קוראים עמוס עוז בבית עגנון הכניסה חופשית

יום ג'
כ"ז בתמוז תשע"ט
30.7.2019
19:00

כניסה חופשית

לכל סדרת ההצאות

עם

בלהה בן-אליהו

ניצה בן-דב

Rabbi Jeffrey Saks

מתן חרמוני

נורית גרץ

קוראים עמוס עוז בבית עגנון הכניסה חופשית
×
×
×