קוראים עמוס עוז בבית עגנון הכניסה חופשית

יום ג'
ט"ו בסיון תשע"ט
18.6.2019
19:00
-
יום ג'
כ"ב בסיון תשע"ט
25.6.2019
19:00

כניסה חופשית

לכל סדרת ההצאות

עם

בלהה בן-אליהו

ניצה בן-דב

Rabbi Jeffrey Saks

מתן חרמוני

נורית גרץ

בית עגנון
קוראים עמוס עוז בבית עגנון הכניסה חופשית
×
×
×