כל כתבי ש"י עגנון | פתחי דברים

שלושה-עשר סיפורים על דורות שונים בארץ ישראל, החל מאנשי היישוב הישן ועד לבני היישוב בימי המנדט הבריטי ובשנים הראשונות של מדינת ישראל.

שלושה־עשר הסיפורים המכונסים בספר זה מספרים על דורות שונים בארץ־ישראל, ובהם יהודים חרדים מן היישוב הישן, עסקנים, סופרים ונשים מימי העלייה השנייה, יהודים לפני גירושם בידי היטלר מגרמניה ואחרי עלייתם לארץ, ולצדם רבים מבני היישוב בימי המנדט הבריטי ובשנים הראשונות של מדינת ישראל.

הוצאת שוקן תאריך פרסום: 1977, 2001

תוכן

×
×
×