כל כתבי ש"י עגנון | תכריך של סיפורים

קובץ סיפורים המהווים עדות חיה לעולם יהודי שחרב.

בספר כונסו סיפורים קצרים וארוכים שפורסים תמונה רחבה של חיים יהודיים עשירים, על חגיהם, על אורחם ושיגם ומהווים עדות חיה לעולם יהודי שחרב. מעשה אמן חודר ראוּת, המצייר במכחול לשונו עולם ומלואו. יצירותיו, השאובות מתוך חוויות הזמן והמקום שעברו על המספר, זכו להיות עדות חיה לעולם יהודי שחרב.
בסיפורים הפותחים את הקובץ שב עגנון לעיר הולדתו כאורח מארץ־ישראל, ובסיפור “הסייף” אנו נעים בין אגדה למציאות, כשדמותו של המספר מלכדת אותן לכלל שלמות רבת־יופי.

רבים מן הסיפורים כתב עגנון מפי חכמים וסתם יהודים, שגם אם לא נוצרו בדמיונו של המחבר, זכו ללבושו ולסגנונו הסיפורי המיוחד.

הוצאת שוקן תאריך פרסום: 1985, 2001

תוכן

 • איזהו חכם המכיר את מקומו
 • איי איי איי
 • אייזיק הירש ווייס
 • איש חיל
 • אל תרבה שיחה עם אישה
 • אליהו
 • אריכות ימים
 • בזכות מתן תורה
 • בחינות
 • בכייה לדורות
 • במילים אלו הוציא את נשמתו
 • בעל צורה
 • בשבח רבו
 • בשר חלב
 • בתוך האבן
 • גבריאלה
 • גישה
 • דוד צבי מילר
 • דיבוריהם של ישראל
 • דרשותיו של ר’ אהרון יילינק
 • האוסר והמתיר
 • האחים
 • הגויה של תשעה באב
 • הדיו והנוצות
 • הדרשה
  The Sermon J. Weinberg & H. Russell , Scottish Academic Press, English
 • החוזה
 • החכם רמ”ד והצדיק ר’ מנחם מרימוב
 • הטבעת מעשה שאין לו סוף
  סיפור עברי באמת מאת: יוסף סאקס, 2018
  The Ring, or An Endless Story Jeffrey Saks, 2017, Toby Press, English
 • המאמין יאמין והמפקפק יפקפק
 • המבקשים גדולה לעצמם
 • המהלך הישן והמהלך החדש
 • הנקמה
 • הסייף
  “הסיִיף”: קומיקס לפי עגנון מאת: עופרה רודנר, 2018
  ‘הסייף’ מאת ש”י עגנון מאת: שלמה הרציג והגר אור, 2016
 • הסיפור העצוב על הרווקה הזקנה
 • העכברים
 • הצדיק הנסתר
 • הצדיק והנסתר
 • הקושיא והתרוף
 • הראש והזקן
 • הרב והנכרית
 • הרב והרבי
 • הרב מזבילין
 • הרבנית מברדיטשב
 • השוחט מפרייסן
 • התרנגול ותפילת בני אדם
 • התרת הוראה
 • ואוהביו כצאת השמש כגבורתו
 • וברך את לחמך
 • ותינוק יונק משדי אמו
 • זה יוצא וזה נכנס
 • חד גדיא
 • חוץ מזה
 • חיבתה של מצוה
 • חיים של עבודה
 • טעם היין
 • טעם מספיק
 • יהא מונח עד שיבוא
 • יהושע העשיל שור
 • יום אחד, סיפור של סיורים
 • יחיד ורבים
 • כדי לשמוע מפי בית דין של מעלה
 • כדי שיעור ברכה אחרונה
 • כדי שלא יכעס
 • כוונות
 • כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים
 • כי לעולם חסדו
 • לא לעולם הזה ולא לעולם הבא
 • לה’ לבדו
 • לידתו של אותו צדיק
 • לצון של ברון
 • לרגל עסקיו
 • מה ביננו לבינם
 • מה טעם לא עשה פרופסור כהן ספרים
 • מזלו של רוטשילד או שני הגבירים
  Rothschild’s Luck Jeffrey Saks, 2017, Toby Press, English Rothschild’s Luck Jeffrey Saks, 2016, Tablet Magazine, English
 • מחברי ספרים
 • מחלוקת של רבנים
 • מחמת פליטת פה
 • מחצה על מחצה
 • מלאכה
 • מלאכת הכתב
 • מנהג נאה
 • מעשה הכנה והפרעוש
 • מפני חילול שבת
 • מצה ומריבה
 • מצנפת השבת
 • מרוב ייחוס
 • מרוצת הסוס
 • משום חילול שבת או מזל של גוי
 • משל נאה
 • משפט קיליקוב או נפש תחת נפש
 • נה”ו ורמ”ד
 • נחת רוח של מלאכים
 • נפקא מינא לדינא
 • נתפרדה החבילה
 • סכר מסוך
 • סניאטין
 • ספר הזוהר
 • ספר מילים של התלמודים ושל המדרשים לר’ לוי
 • ספר שנתבקש
 • ספריהם של ראשונים ואחרונים
 • עדות מפי אליהו
 • עונש
 • עירובין
 • על אכילת טריפות
 • על הספר
 • על התורה
  On the Torah H. Levine & R. Spicehandler, 2017, Toby Press, English
 • על חטא שחטאנו בזלזול חכמים
 • על שום מה נקרא אותו צדיק את ספרו בני יששכר
 • עם שמש
 • עצה טובה
 • עצת צדיקים
 • עשרת הימים סיפור אהבים
 • פאול די לגרד
 • פוטיק זלוטי
 • צונץ
 • צונץ ושי”ר
 • צערו של צדיק
 • קהל נאמנים
 • קופה של צדקה
 • ר’ דוד מטאלנה
 • ר’ מנדל מוויטבסק ור’ אברהם מקאליסק
 • ר’ מנדל מקוסוב וגיסו השרף מסטרליסק
 • רבנות על תנאי
 • רחמיהם של צדיקים
 • רמ”ד וסיעתו
 • רפואה ואיסורה
 • שאלה שאין עליה תשובה
 • שחוק צדיק
 • שטיינטל
 • שטיינשניידר
 • שימוש תלמדי חכמים
 • שכרה של אמת
 • של עצמו
 • שמה עשה תשובה
 • שמואל הולדהיים
 • שני החזנים
 • שני כסאות
 • שעה על שינה
 • שפל רוח
 • תיקון ליל שבועות
×
×
×