כל כתבי ש"י עגנון | תכריך של סיפורים

קובץ סיפורים המהווים עדות חיה לעולם יהודי שחרב.

בספר כונסו סיפורים קצרים וארוכים שפורסים תמונה רחבה של חיים יהודיים עשירים, על חגיהם, על אורחם ושיגם ומהווים עדות חיה לעולם יהודי שחרב. מעשה אמן חודר ראוּת, המצייר במכחול לשונו עולם ומלואו. יצירותיו, השאובות מתוך חוויות הזמן והמקום שעברו על המספר, זכו להיות עדות חיה לעולם יהודי שחרב.
בסיפורים הפותחים את הקובץ שב עגנון לעיר הולדתו כאורח מארץ־ישראל, ובסיפור “הסייף” אנו נעים בין אגדה למציאות, כשדמותו של המספר מלכדת אותן לכלל שלמות רבת־יופי.

רבים מן הסיפורים כתב עגנון מפי חכמים וסתם יהודים, שגם אם לא נוצרו בדמיונו של המחבר, זכו ללבושו ולסגנונו הסיפורי המיוחד.

הוצאת שוקן תאריך פרסום: 1985, 2001

תוכן

×
×
×