הטקסטים והציטוטים

כל היצירות | בסדר אלפבתי

טעימה מקצת הנושאים ביצירותיו

ציטוטים מיצירותיו של עגנון - כיסופים

“אותו היום יום של אייר היה. הדובדבנים עמדו בלבלובם ותות השדה היה מבצבץ מן האדמה ובגדי החורף כבר היו מונחים בארון ואוירו של עולם היה צח ונאה והלב טוב וריח שמנם של אדני נתיבות הברזל שהיה נודף עם ריחם של הדשאים הרעננים היה מעלה על הנפש כיסופים נפלאים של מקומות רחוקים.”

“כשאר אחינו אנשי גאולתנו בני העליה השניה הניח יצחק קומר את ארצו ואת מולדתו ואת עירו ועלה לארץ ישראל לבנות אותה מחורבנה ולהבנות ממנה. מיום שעמד יצחק חברנו על דעתו לא עבר עליו יום שלא הגה בה. כנוה ברכה נראתה לו כל הארץ ויושביה כברוכי אלקים…. בעל דמיונות היה יצחק, ממקום שלבו חפץ היה מדמה לו דמיונותיו.”

×
×
×