הטקסטים והציטוטים

כל היצירות | בסדר אלפבתי

טעימה מקצת הנושאים ביצירותיו

ציטוטים מיצירותיו של עגנון - שירה

“החמה פורשת וחוזרת למקומה, כדי ליתן מקום ללבנה וכוכבים. כוכבים ומזלות באים ועומדים ברקיע והאור מאיר כנגדם מן הגלים וקול נאה עולה מן הים כקול שירים ושבחות. אומר אחד לחבירו, אחי שמעת קול זה מה הוא? אומר לו חבירו, אחי דגים שבים אומרים שירה.”

“הסתכל יצחק לפניו ולבו התחיל מקיש, כדרך שלבו של אדם מקיש בשעה שמתקרב למקום חפצו. ומחמת שהיה מנוחם קצת מקולו של הזקן שיושב לו ומנגן ניגונים של תפילה הסיר יגונו מלבו. נגלתה לפניו פתאום חומת ירושלים, שזורה באש אדומה, קלועה בזהב, מוקפת עננים אפורים פתוכים בעננים כחולים, שחורצין וחורתין בה צורות בזהב ירוק בכסף נבחר בנחושת קלל בבדיל סגול. הגביה יצחק את עצמו וביקש לומר דבר. דממה לשונו בפיו כמתוך זמר אלם. חזר לישב וישב כמתוך ריקוד מיושב. “

×
×
×