הטקסטים והציטוטים

כל היצירות | בסדר אלפבתי

טעימה מקצת הנושאים ביצירותיו

ציטוטים מיצירותיו של עגנון - בעל בית

“בית אוהב בעל בית אשר עיניו ולבו עליו כל הימים. אם בעל הבית משגיח על הבית ושוקד על תקנת הבית טוב לבית וטוב לבעל הבית. אם אין בעל הבית שוקד על תקנת הבית ואינו משגיח על הבית, אוי לבעל הבית ואוי לבית.”

×
×
×