הטקסטים והציטוטים

כל היצירות | בסדר אלפבתי

טעימה מקצת הנושאים ביצירותיו

ציטוטים מיצירותיו של עגנון - קורות חיים

“נולדתי בשנת תרמ”ח
אברי שס”ה גידי רמ”ח
יודע דף גמרא ופרק תנ”ך
ובמותי אמרו אך:
נפטר בשנת כך וכך”

“בחרתי לרדת לעולם הגופים בתשעה באב. נעשה רצוני מושלם, שבתשעה באב נזדווגה נשמתי לגופי ובתשעה באב ירדו שניהם כרוכים כאחד לעולם השפל.”

×
×
×