הטקסטים והציטוטים

כל היצירות | בסדר אלפבתי

טעימה מקצת הנושאים ביצירותיו

ציטוטים מיצירותיו של עגנון - בית אבא

“לא יצאה שעה קלה עד שנשמע קול גלגליה של עגלה, תחילה משהו משהו, אחר כך יותר ויותר. מיד עמדנו וזרקנו את כפותינו מידינו כשהן מלאות עד לחציין והנחנו את קערותינו על השולחן ויצאנו להקביל את פני אבינו שחזר מן היריד. אף אמא עליה השלום הניחה את הכף מידה ועמדה מלוא קומתה ושתי זרועותיה מונחות על לבה, עד שנכנס אבא לבית.”

“פעמים הוא מניח ראשו על שתי ידיו וכח הדמיון מרפרף כלפי בית אבא כעוף שהוא מרפרף וחוזר על קנו.”

×
×
×