הטקסטים והציטוטים

כל היצירות | בסדר אלפבתי

טעימה מקצת הנושאים ביצירותיו

ציטוטים מיצירותיו של עגנון - טבע

“החמה פורשת וחוזרת למקומה, כדי ליתן מקום ללבנה וכוכבים. כוכבים ומזלות באים ועומדים ברקיע והאור מאיר כנגדם מן הגלים וקול נאה עולה מן הים כקול שירים ושבחות. אומר אחד לחבירו, אחי שמעת קול זה מה הוא? אומר לו חבירו, אחי דגים שבים אומרים שירה.”

×
×
×