כל כתבי ש"י עגנון | שירה

רומן המתרחש בירושלים של שנות השלושים והארבעים.

במרכז הרומן עומדת דמותו של ד”ר מנפרד הרבסט, מרצה להיסטוריה ביזנטית באוניברסיטה העברית בירושלים ואביהן של שתי בנות בוגרות, הקרוע בין נאמנותו לאשתו, הנריאטה, שזה עתה ילדה לו בת שלישית, לבין אהבתו לאחות שירה.

עגנון פורס את העלילה בווירטואוזיות של רב־אמן ותוך שימוש מלא בכלי כתיבתו הייחודיים — טביעת עין חדה, כושרו הנודע לחשוף את האירוניה הטראגית השלטת לעתים כה קרובות בחיי אנוש וחוכמת לבו של מספר גדול, המביט מתוך הבנה וחיבה בסבלן של הנפשות התועות.
עלילת הרומן מתרחשת בירושלים של שנות השלושים והארבעים, בימי המרד הערבי ובתחילת מלחמת העולם. לצדם של אנשי האוניברסיטה מאכלסים את דפי הספר נציגי כל השכבות והעדות, צעירים וזקנים, חילונים, אדוקים ומומרים, ערבים ובריטים.

“שירה” הוא הרומן האחרון שכתב עגנון לפני שחלה ואותו לא הספיק להשלים.

הוצאת שוקן תאריך פרסום: 1971, 1999

תרגומים

תוכן

×
×
×