כל כתבי ש"י עגנון | סמוך ונראה

בספר ארבעה סיפורים ועוד שני אוספי סיפורים: ספר המעשים וספר המדינה

כמעט כל הסיפורים הנכללים בספר ראו אור במהלך עשרים השנים שקדמו לצאת הספר.

הצירוף “סמוך ונראה” נובע ממשפטים אחדים במסכת מגילה, בתלמוד הבבלי ובתלמוד הירושלמי, העוסקים בקריאת מגילה, ובהם נאמר: “הסמוך לכרך והנראה עמו”, “כרך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו”, “נראה אף-על-פי שאינו סמוך”, “סמוך אף-על-פי שאינו נראה”.

על בחירת שמו של הספר כתב שלמה זלמן שוקן ליוסף הרמן, מנהל הוצאת שוקן בתל אביב:

עגנון אומר שבידיו כרך סיפורים חדש כמעט גמור. הוא מחשיב את הסיפורים מאוד ורוצה לקרוא לספר “סמוך ונראה”.

עדיין אין זה בטוח אם יבחר בכותרת זו. למעשה בחירת השם היא גם מעניינה של ההוצאה, כי הכותרת יש לה השפעה על השוק. באמריקה בשוק הספרים יש חשיבות רבה לשם הספר.

הוצאת שוקן תאריך פרסום: 1950, 1998

אודות הספר

תוכן

×
×
×