כל כתבי ש"י עגנון | עיר ומלואה

סיפורה של העיר בוטשאש, מתוכו עולה תמונת העיירה היהודית בגליציה.

 בעיר ומלואה מעלה עגנון דמויות רבות של גברים ונשים מכל שכבות החברה בפולין תוך כדי פריסת יריעה רחבה של עולמה של העיירה היהודית כולה. וכך כותב עגנון בהקדמה:

“זה ספר תולדות ביטשאטש היא בוטשאטש אשר כתבתי בצערי וביגוני למען ידעו בנינו אשר יקומו אחרינו שעירנו עיר מלאה תורה וחכמה ואהבה ויראה וחיים וחן וחסד וצדקה הייתה למן היום הוסדה ועד שבא השיקוץ המשומם והטמאים והמטורפים אשר עמו ועשו בה כליה.”

Schocken תאריך פרסום: 1973, 1999

אודות הספר

תרגומים

תוכן

×
×
×