כל כתבי ש"י עגנון | על כפות המנעול

אוסף סיפורי זוגות – סיפורי אהבה ופירוד

הכרך מאגד אוסף סיפורי זוגות – סיפורי אהבה, פירוד ואהבה לא ממומשת. הכרך מכיל את הסיפורים “בדמי ימיה”, “בנערינו ובזקנינו”, “גבעת החול”, “לילות”, “אחות”, “חופת דודים”, “פנים אחרות” “הרופא וגרושתו”; ואת הרומן “סיפור פשוט”.

“סיפור פשוט” הוא הרומן השני שפרסם עגנון, אחרי “הכנסת כלה”. זירת התרחשותו היא העיירה שבוש, ועלילתו היא פרשת השידוכים והנישואין של הירשל הורביץ ומינה צמליך. הירשל, עלם בן שבע־עשרה, שעזב לא מכבר את בית־המדרש, מתאהב בבלומה – קרובת משפחה יתומה וענייה המתאכסנת בבית משפחת הורביץ ועובדת בו כמשרתת. אף שהוא מקבל עליו את דין שידוכו למינה, אין הירשל יכול להשלים עמו, ובלילות הוא נראה פוסע עד קצה העיר לעבר הבית שבלומה עברה להתגורר בו. בצר לו הוא נשען על שער הבית, מניח את ראשו על כפות המנעול ובוכה. באחד הימים כשגוברת מצוקתו הוא מתמוטט.

הסיפורים “פנים אחרות” ו”הרופא וגרושתו” עוסקים בבעיות הזוגיות בהקשר החברתי המודרני על נפתוליהן השונים.

“בדמי ימיה”  הוא סיפור לירי על זוגות אוהבים שלא הצליחו לממש את אהבתם, המספר על אהבתה ונישואיה של נערה צעירה לאהוּב הנעורים של אמה המתה, בניסיון לממש את אהבתה של האם.

הסיפור “בנערינו ובזקנינו” עוסק בנציג הציונים הצעירים שחוזר לביתו, ובעלילות גבורתם ופחדנותם של בני בוצ’אץ’ המלווים אותו.

“גבעת החול” הוא סיפורו של חמדת, החי ביפו כדמות אנטי-ממסדית. בגרסתו הראשונה נקרא הסיפור “תשרי”.

“לילות” הוא סיפור המבוסס על אגדות מיתולוגיות ומתרחש בנווה צדק.

הוצאת שוקן תאריך פרסום: 1923, 1998

אודות הספר

תוכן

×
×
×